Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel stránek www.nebifluj.cz, Anna Horáková, IČO: 17998964, se sídlem Štěpařská 1131/12, 152 00 Praha, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a v rámci těchto zásad Vás informuje o tom, jaké údaje o vás shromažďuje, z jakého důvodu a jakým způsobem vaše údaje využívá, jaká jsou vaše práva ohledně využívaných osobních údajů a jakým způsobem je můžete uplatnit.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů je Anna Horáková, IČO: 17998964, sídlo Štěpařská 1131/12, 152 00 Praha (dále jen „správce“);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: nebifluj@gmail.com, tel.: 773 998 408.
 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje (jméno, příjmení, emailovou adresu, poštovní adresu a telefon), které mu poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.nebifluj.cz.
 2. V případě prohlížení internetového obchodu správce zpracovává cookies.
 3. Správce dále zpracovává e-mailovou adresu v případě žádosti o zasílání pravidelných novinek a aktualit (newsletter).
 4. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné ke zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky objednávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.
 

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 1. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné ke zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky objednávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít;
 2. Za účelem informování o novinkách na internetovém obchodě drží tyto údaje správce po dobu 3 let v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.
 3. Údaje jsou evidovány i pro případné budoucí právní spory. Osobní údaje pro tyto účely uchovává správce 10 let od vašeho posledního nákupu.
 4. Za účelem zasílání odběru novinek a aktualita v případě vašeho zájmu (newsletter). Na základě vašeho souhlasu Vám následně správce může zasílat newsletter po dobu 3 let od nákupu. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat – napište e-mail nebo se jednoduše proklikněte na odhlášení v newsletteru.
 

Nedochází k žádnému automatizovanému zpracování osobních údajů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Většina služeb těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:
Fapi;
SmartEmailing (na rozesílku newsletteru);
Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:

 1. Na přístup ke svým osobním údajům;
 2. Na opravu osobních údajů;
 3. Na vymazání osobních údajů;
 4. Omezení zpracování osobních údajů;
 5. Vznést námitku proti zpracování;
 6. Na přenositelnost údajů;
 7. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: nebifluj@gmail.com;
 

Upozorňujeme Vás, že správce nemusí být vždy povinen vyhovět vašemu požadavku na výmaz, omezení, námitku nebo přenositelnost údajů, protože některé údaje musí uchovávat ze zákona. Máte právo se obrátit také se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo i na soud.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.
 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.nebifluj.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.
 2. Zájemce o newsletter byl s těmito pravidly obeznámen v případě vyplnění přihlašovacího formuláře k odběru newsletteru, ve kterém zároveň potvrzuje, že s těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasí a že je v celém rozsahu přijímá zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři.
 3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.
 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 10. 10. 2023.